LETSELSCHADE GIDS

LETSELSCHADE ADVOCATEN, LETSELSCHADE BUREAUS, LETSELSCHADE SPECIALISTEN EN LETSELSCHADE CLAIMEN

letselschadegids.nl

Alles over letselschade

Letselschade Bureaus | Letselschade Advocaten

 

Letselschade of Letsel is de lichamelijke en geestelijke (immateriŽle) schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeluk betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeers- of bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.

 

Schade

De volgende soorten letselschade kunnen aan de orde komen:

  • Verlies van de capaciteit om arbeid te verrichten en daarmee inkomsten te verwerven. Het gaat daarbij niet uitsluitend om het werk, dat de betrokkene ten tijde van het ongeval verrichtte, maar om het verdienvermogen in het algemeen. Dit wordt als regel aangeduid met 'verlies aan verdienvermogen' of 'verlies aan arbeidscapaciteit'.
  • Kosten van huishoudelijke hulp;
  • Ziektekosten zoals de kosten van verpleging en/of opname in het ziekenhuis;
  • Smartengeld of immateriŽle schade;
  • Andere schadeposten zoals aangepast vervoer, de kosten van een aanpassing aan de woning, en bijvoorbeeld reiskosten in verband met het bezoek aan behandelend artsen;
  • Wettelijke rente.


Voor een overzicht van de meest recente tarieven van de wettelijke rente, bezoek Wettelijkerente.NL

 

 

Verhaal van schade op de aansprakelijke persoon

In Nederland heeft uitsluitend de gewonde, ook wel de benadeelde genoemd, recht op vergoeding van zijn of haar letselschade indien een ander aansprakelijk is. Een uitzondering op die regel zijn de kosten die een ander voor de benadeelde betaalt, evenwel op voorwaarde dat de benadeelde die kosten zelf ook had kunnen vorderen, ook wel aangeduid met het begrip verplaatste schade genoemd. Ook de werkgever van een gewonde kan de kosten van doorbetaald loon verhalen. (Sociale) verzekeraars hebben ook recht op verhaal van hun uitkeringen.

Letselschadebureaus letselschadespecialisten

Er is de laatste jaren een groot aantal bureaus ontstaan, die gespecialiseerd zijn in het geven van adviezen bij het verhalen van letselschade. De kosten die een bureau aan de benadeelde voor de adviezen en werkzaamheden in rekening brengt, komen in beginsel voor rekening van de aansprakelijke verzekeraar (artikel 6:96 BW). Sommige bureaus werken op "no cure, no pay"-basis (ook wel "contingency fee). Dat wil zeggen dat zij een percentage van het verhaalde bedrag als honorarium inhouden. Voor advocaten is het overigens niet toegestaan op no cure no pay basis te werken. Letselschade bureaus


Letselschade advocaten

Binnen de advocatuur zijn er steeds meer advocaten te vinden die zich - al dan niet uitsluitend - richten op letselschade. Letselschade is namelijk een vak apart en vereist veel kennis. Ook de kosten van dergelijke advocaten worden in principe betaald door de verzekeraar van degene, die aansprakelijk is voor de letselschade. Een groot deel van hen is aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Letselschade advocaten

 

Op LetselschadeGids.NL vindt u verder informatie over medisch specialisten, bureaus die bepaalde informatie kunnen achterhalen (recherchebureaus), het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering en het bestellen van literatuur over letselschade.

 

Mocht u vinden dat er onverhoopt bepaalde onderwerpen ontbreken op deze website, dan zijn wij zeer erkentelijk om uw suggesties te vernemen, zodat wij het gebruiksgemak voor onze bezoekers kunnen vergroten.

 

Zandijk letselschade advocaten
 

Zandijk Letselschade Advocaten
Maliebaan 41
3581 CD Utrecht
Tel.: 030 2041104 - Fax: 030 2041108
Mr. Zandijk Letselschade Advocaat
www.zandijkletselschadeadvocaten.nl

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands